Historia

Alkutaival

Yhdistyksen syntyvaiheiden voidaan katsoa alkaneen kesällä 1988. Tuolloin Antero Roti ilmestyi Artjärven kuntaan katsomaan vanhaa kouluaan, jossa aikanaan oppi lukemaan. Koulun pihalla Antero tapasi Ilari Vähätalon, jolle Antero kertoi etsivänsä korkeata kalliota. Antero oli käynyt pienenä poikana Merkalliolla, jota havitteli itselleen. Merkallio oli kuitenkin kolmen tilan omistuksessa ja rajapyykki oli keskellä kalliota, joten kallion ostaminen olisi ollut vaikeaa.

Ilari toi Anteron Riihimäenkalliolle, nykyiselle Viestikalliolle, jonka omisti Ilarin poika, Hannu Vähätalo. Antero ihastui paikkaan todeten:

”Mahtava paikka, täällä ollaan lähellä taivasta.”

Seuraavilla kerroilla Antero toi mukanaan kalliolle pastori Erkki Erolan Tuusulasta. Kallio oli silloin vain pelkkää kalliota, jolloin juomavesi kannettiin läheisestä lähteestä, ja majoituksena oli telttamajoitus. Valaistuksena toimivat taskulamput ja myrskylyhty, joka roikkui tontilla männynoksassa aina kesään 2000 saakka. Pastori Erolan ensimmäisiä töitä oli ns. riu’un rakentaminen metsään. Sinertävä mukavuuslaitos ilmestyi myöhemmin.

Elämä silloin kalliolla lienee ollut melko värikästä ideointia, teltassa juotiin ”munkkiviiniä”, pastori piti Anterolle kalliolla kädet pystyssä Vuorisaarnan, telttakin välillä poltettiin, ja ideoitiin nykyinen yhdistys pystyyn.

Antero osti perustettavan yhteisön lukuun Riihimäenkallion 24.08.1988 Hannu Vähätalolta ja lohkomisen yhteydessä Riihimäenkalliosta tuli Viestikallio.

Yhdistyksen perustaminen ja toiminta 30.08.1988 – 31.12.1989

Antero Roti kokosi 30.08.1988 kotiinsa Tuusulan Koskenmäelle viestitekniikan ammattilaisia ja harrastajia keskustelemaan toimintakeskuksen pystyttämisestä Artjärven Riihimäelle. Ajatus sai innostuneen vastaanoton ja vielä samana iltana läsnäolleet Antero Roti, Pauli Töyrylä, Kari Hirvonen, Kari Siren, Keijo Loisti, Michael Fletcher ja Kauko Rahko yksissä tuumin pitivät Artjärven Viestitekninen Yhdistys r.y:n perustavan kokouksen.

Yhdistyksen tarkoitukseksi rajattiin radio- ja viestitekninen tutkimus-, opetus- ja harrastustoiminta. Tarkoituksen toteuttamiseksi päätettiin, että yhdistys rakentaa ja ylläpitää Artjärven kunnassa toimintakeskusta sekä pitää kokouksia, järjestää tiedotus-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä antaa lausuntoja ja tekee aloitteita. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää omaisuutta.

Tähtäimessä oli myös yhdentyvä Eurooppa ja siksi yhdistysmuodoksi valittiin ulkomaalaisyhdistys. Olihan jo yksi jäsen ulkomaalainen. Kansainvälisten yhteyksien helpottamiseksi otettiin käyttöön yhdistyksen nimen epäviralliset käännökset:

Englanniksi: Artjärvi Telecommunications Society
Ranskaksi: Artjärvi Télécommunications.

Yhdistyksen puheenjohtajan nuija lankesi luonnostaan ajatuksen isälle, Antero Rotille, joka on toiminut monin tavoin yhdistyksen puuhamiehenä ja liikkeellepanevana voimana.

Yhdistyksen rekisteröinti ja siihen liittyvät asiat pantiin välittömästi alulle ja virallinen rekisteröintipäätös monien vaiheiden kautta saatiin 9. tammikuuta 1989.

Toimintakeskuksen pystytys alkoi nopeasti. Artjärven Riihimäenkalliolta Antero Rotin hankkima noin kahden hehtaarin maa-alue siirrettiin yhdistyksen nimiin, ja maa-alue on nimetty Viestikallioksi. Paikka on yhdistyksen tarkoitusperiä ajatellen ihanteellinen. Korkeus merenpinnasta on n.90m ja läheisten järvien pinnasta n.60m. Vapaata horisonttia on liki 270 astetta.

Paikalle otettiin ensimmäisenä sähköliittymä. Liittymissopimus tehtiin Kymenlaakson sähköosakeyhtiön kanssa 30.9.1988, ja kevään aikana rakennettiin autotie. Kahdesta työmaaparakista muutos- ja korjaustöiden tuloksena syntyi sähkölämmityksellä varustettua toimitilaa 34 neliömetriä, nykyisin radiohuoneena toimiva rakennus. Puhelinliittymä ostettiin Päijät-hämeen Puhelinyhdistykseltä 6.4.1989.

Yhdistys sai lukuisia lahjoituksia mm:

  • Oy Yleisradio Ab:ltä 5kpl 3m:n lautasantenneja ja 72m radiomastoa Tammisaaresta.
  • Suomen huoltopalvelu Oy Helsingin konttori lahjoitti Saloran väri TV:n
  • A. Kekäläinen Oy lahjoitti Elard log-periodisen 40 – 900 MHz antennin.
  • LKH-Elektroniikka Oy lahjoitti laivatutkan, joka oli varastossa Järvenpään AKK:ssa
  • Mikrolog Oy 286 mikro, Alfapoint Oy printteri ja Olavi Pehkonen 360 kb:n lerppuasema.
  • 70 cm toistimen järjesti Järvenpään Radioamatöörit ry OH2AP.

Radiomastoista pystytettiin kaksi, toisessa tutkan antenni. Tutkaa kasattu, Anterolla ollut työmaata kun on kolmesta rikkinäisestä magnetronista kasannut yhden ehjän!

Yksi kolmemetrinen peiliantenni suunnattiin Meteosat III:ta kohti, ja ensimmäiset sääsatelliittikuvat vastaanotettiin vuoden 1998 lopulla. Samainen antenni palvelee edelleen samassa käytössä.

Järvenpään ammatillisessa kurssikeskuksessa aloitettiin lautasantennin suuntauslaitteiston rakentaminen myöhempää tarkoitusta varten, ja yhdistys järjesti ensimmäisen viestitekniikkaa käsittelevän kurssin.

Toimintaa on rahoitettu liittymis- ja jäsenmaksuin sekä 60000mk:n pitkäaikaisella pankkilainalla. Yhdistys jätti eduskunnalle raha-asiain aloitteen määrärahasta yhdistyksen tukemiseksi. Yhdistyksen motoksi kiteytyi ”Pikku-Kiirunan” kehittäminen Viestikalliolle. Tavoitteet olivat korkealla heti perustamisesta lähtien.

Ensimmäinen radioamatööriyhteys pidettiin 18.9.1988 80 metrin alueella: OH2ZK Artjärvellä ja OH1KD Turussa. Yhdistys liittyi myös SRAL:n jäseneksi. Asematunnukseksi tuli OH2MOH.

Jäsenistöön tuli lisäyksiä, Olavi Pehkonen ja Jukka Kiviniemi liittyivät jäseniksi. Tosin Kauko Rahko jätti eroanomuksensa, joka hyväksyttiin.

Suhteet Artjärven kuntaan ja lehdistöön solmittiin viipymättä. Ensimmäiset lehtiartikkelit yhdistyksen toiminnasta ilmestyivät 1.10.1988 samaan aikaan Orimattilan Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa. Tuolloin Viestikalliolla oli tosin pystyssä vain sähkötolppa, jonka kuva komeilee Etelä-Suomen Sanomien artikkelissa. Molemmat lehdet hehkuttavat Artjärvelle nousevaa viesti- ja avaruustekniikan huippukeskusta, jossa tarjotaan viestitekniikan opiskelijoille tutkimuspaikkaa ja järjestetään alan koulutusta.

Ensimmäisiä EME-yhteyksiä suunniteltiin jo seuraavassa joulukuussa. Jo tuolloin painotettiin yhdistyksen jäsenten merkitystä yhdistyksen toiminnassa. Lehdet mainitsevat mm. professori Kauko Rahkon, joka toimi teknillisen korkeakoulun puhelintekniikan laboratorion johtajana.

Yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi päätettiin pitää ylipitkänä tilikautena. Ensimmäisen toimintakauden viimeinen kokous pidettiin 9.12.1989. Tuolloin oli jo selvinnyt, että valtioneuvostolle tehty raha-asiain aloite oli johtanut myönteiseen tulokseen ja yhdistykselle oli myönnetty avustus toiminnan tukemiseen.

Tämä tietysti johti jäsenistön keskuudessa vilkkaaseen ajatusten vaihtoon, mitä ko. summalla tehdään. Rahat päätettiin käyttää toimintakeskuksen parantamiseen. Yhdistykselle oli jo hankittu majoitusparakki johon pohdittiin lämpöeristystä, sisävessaa, porakaivoa ym… Tuolloin arvioitiin, että eristys ja pellitys maksaa n. 10000mk ja porakaivo pumppuineen ja paineastioineen n. 30000mk

Tekninen toimintasuunnitelma oli että saatetaan pakettiradiotoistin eli digipeater ja lautasantennin kääntöjärjestelmä toimintakuntoon.

Toimintavuodet 1990-1995

Seuraavat vuodet olivat lähinnä toimintakeskuksen rakentamista, kurssien järjestämistä ja taloudellisten vaikeuksien kanssa painimista. Nykyiset rakennukset saatiin valmiiksi vuonna 1993. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys joutui ottamaan pankkilainaa, joka koitui pian raskaaksi maksettavaksi johtuen yhdistyksen pienestä jäsenmäärästä. Myös samoihin aikoihin taloudellinen toimeliaisuus Suomessa heikkeni, jolloin yhdistyksen busineksen tekomahdollisuudet myös heikkenivät. Yhdistys järjesti kuitenkin lukuisia koulutustilaisuuksia mm. satelliittikursseja, TV-tekniikkakursseja, pintaliitostekniikkaa ym.

Vuonna 1995 yhdistys möi maapohjan Hannes Fabritiukselle ja vuokrasi osan toimintakeskusta Efore Oy:lle viideksi vuodeksi. Kauppahinnalla maksettiin yhdistyksen pankkivelka pois. Tämä mahdollisti yhdistyksen toiminnan kasvun nykyiselle tasolle.

Vuodet 1996-2000

Vuosina 1997 ja 1998 yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut räjähdysmäisesti, Mikon kerätessä Suomen mikroaaltoihmiset yhdistyksen jäseniksi. Yhdistys on saanut käyttöönsä ja pystynyt rakentamaan toimintakuntoon Metsähovin radiotutkimusaseman lahjoittaman neljän metrin peilin kääntölaitteineen. Kääntölaitteen suuntaus on todettu olevan käyttötarkoituksiimme riittävän hyvä, mutta kulmanäytöt tarvitsevat pikaista modifiointia ja ohjauksen modifiointia suunnitellaan.

Yhdistys on ostanut Ilmatieteen laitokselta Geofysiikan tutkimukselta ja Metsähovin radiotutkimusasemalta 13,4 m:n peiliantennin ja radomin. Peili on edelleenkin maailman huipputasoa, sen pintatarkkuus yltää 100GHz:iin asti. Peilin pystytystä suunnitellaan ja peiliprojektista on tarkoitus tehdä kunnan kanssa yhteinen EU-projekti.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä kohtuullinen. Tulolähteitä ovat olleet jäsenmäärän kasvusta koituneet kasvaneet jäsenmaksutulot, monenlaiset järjestetyt tempaukset, Fujitsulle tehdyt työt ja kunnalta saatu avustus.

Hiljattain Viestikalliolle on järjestetty Internet-yhteys, ja rakennettu observatorio optista havainnointia varten. Tontti on myös lunastettu takaisin yhdistyksen omistukseen.

 2001-2003

Kolmen viime vuoden aikana Viestikalliolla on valmistauduttu suureen tulevaisuuteen. Samalla toimintakeskusta on kuitenkin kehitetty tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi ja myös uskallettu osittain luopua menneestä tulevan ja paremman hyväksi!

Yhdistys on kuitenkin huomannut, että aktiivisten ja taitavien jäsenten panos on entistä tärkeämpi jos uudet haasteet halutaan voittaa menestyksekkäästi. Uusia osaajia etsitään jatkuvasti!

Tulevaisuus

Yhdistyksen hallinnassa oleva laitteisto ja jatkuvasti kasvava ja innostunut ammattitaitoinen jäsenistö mahdollistavat sen, että yhdistys tulee olemaan maailman johtavia radioamatöörivoimin rakennettuja ja ylläpidettyjä radio- ja mikroaaltotekniikan tutkimus- ja koulutuspaikkoja.

Kalusto ja henkilöresurssit yhdistyksellä ovat sitä luokkaa, että tästä voi kehittyä aivan jotain ainutlaatuista ja ennennäkemätöntä tähän maailmaan.

Artjärven Viestitekninen Yhdistys ty